Om olyckan är framme

Har du hund måste du ha en hundförsäkring, annars kan en så enkel sak som ett bistick i munnen bli en dyr historia då veterinärkostnader lätt skjuter i höjden. Om du inte har någon försäkring måste du betala allt själv och då kanske behöva låna pengar för att ha råd att vårda din hund. Det kan vara en god idé att jämföra olika försäkringar innan du tecknar en för att jämföra premieavgifter, självrisk och olika villkor. Olika raser kan ha olika villkor så det är viktigt att sätta sig in i detta. Den viktigaste delen av försäkring är en veterinärvårdsförsäkring som täcker just kostnader för vård och är grunden för din hund. Sedan kan du lägga till en livförsäkring som kan ge dig ersättning ifall din hund går bort eller om du måste ta beslutet att avliva den. Vill du att försäkringen ska omfatta mer kan du teckna en tilläggsförsäkring som kan täcka till exempel utlägg för hundpensionat, medicin eller sjukgymnastik. Om du driver näringsverksamhet med din hund som till exempel dragverksamhet eller uppfödning så kan du även teckna försäkring för det. Rätt försäkring är guld värd vid olyckor.
Draghundar i spann